Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ của Viện tháng 8/2016

Thông báo về công tác cán bộ của Viện tháng 8/2016
Trong tháng 8 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi:

 

Trong tháng 8 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi:

1. Trung tâm nghiên cứu Ong

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Anh Tuấn, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Ong kể từ

ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kim Cương, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên, giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi kể từ

ngày 01 tháng 9 năm 2016.

3. Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học

- Ông Vũ Ngọc Sơn, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, Trưởng Bộ môn, về nghỉ hưu kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016

- Giao nhiệm vụ Phụ trách Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học cho ông Nguyễn Công Định, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên, Phó

Trưởng Bộ môn, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

4. Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

Cho ông Ngô Hồng Chín, Thạc sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây kể từ

ngày 05 tháng 8 năm 2016.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Chăn nuôi 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website