Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ của Viện tháng 5 và 6 năm 2016

Thông báo  về công tác cán bộ của Viện tháng 5 và 6 năm 2016
Trong tháng 5 và 6 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện. Cụ thể như sau:

Trong tháng 5 và 6 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện

1. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

Bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Minh Tuân, Tiến sỹ nông nghiệp, Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ thuộc Trung tâm Giống gia súc

lớn Trung ương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

2. Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Đình Tân, Thạc sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên, Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba kể từ ngày

3. Phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ tế bào Động vật

a) Đồng ý cho bà Bùi Thị Bích Quyên, Cử nhân kinh tế, Kế toán tổng hợp công tác tại phòng Kế hoạch Tài chính Viện thôi không kiêm Phụ trách Kế toán

Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào Động vật kể từ ngày 10 tháng 6

b) Giao cho ông Trần Quốc Toản, Cử nhân kinh tế, công tác tại phòng Nghiệp vụ Tổng hợp thuộc phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ tế bào Động

vật nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ tế bào Động vật kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016.

4. Bộ môn Môi trường chăn nuôi

a) Đồng ý cho ông Ngô Thành Vinh, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên, thôi không giữ chức Trưởng Bộ môn Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 01

b) Đều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Trung, Tiến sỹ nông nghiệp, Nghiên cứu viên chính, công tác tại Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn

chăn nuôi đến nhận công tác và giữ chức Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn Môi trường chăn nuôi kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên