Thông báo

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đơt 1, tháng 4 năm 2017)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đơt 1, tháng 4 năm 2017)

              BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                 CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG                                                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

           Số: 116/TB-ĐHNLBG-ĐT                                                                   Bắc Giang, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đơt 1, tháng 4 năm 2017)

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cử Quyết định số 77/QĐ-ĐHNLBG-Đ r ngày 22/01 2016 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông -Lâm Bắc Giang;

Trường Đại học Nông - Làm Bắc Giang thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2017, như sau:

  1. Chuyên ngành tuyển sinh, dự kiến chỉ tiêu và thời gỉan đào tạo

TT

Chuyên ngành

Mã sô

Dự kiên chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Quản lý kinh tê

60340410

36

2 năm

2

Khoa học cây trồng

60620110

21

2 năm

3

Chăn nuôi

60620105

23

2 năm

4

Quản lý đất đai

60850103

35

2 năm

Tông cộng

 

115

 

  1. Đối với ngành chăn nuôi các ngành đúng, phù hợp như sau : Chăn nuôi và chăn nuôi thú y ; Các ngành gần (Thú y, sư phạm kỹ thuật, sinh học, công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản bệnh học thủy sản, khoa học môi trường, quản lý nguồn lợi thủy sản )
  2. Môn thi

Chuyên ngành chăn nuôi: Tiếng Anh, Toán sinh học, Sinh lý động vật (ngoại ngữ nếu có chứng chỉ các trường cấp được miễn thi)

  1. Thời gian ôn thi

- Bổ sung kiến thức cho ngành gần: 4/3/2017 – 9/4/2017

- Thời gian thi: 21-23/4/2017

     5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng đào tạo Viện Chăn nuôi

     6. Đăng ký dự thi trước qua email: Phongdaotaovcn@gmail.com để được trợ giúp

 

Phòng đào tạo và Thông tin 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website