Tin Đào tạo

Thông báo: Đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

Thông báo: Đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

 

Viện Chăn nuôi tổ chức chấm luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến.

Tên đề tài:   

Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng gà ông bà chuyên trứng GT1, GT2, GT3 và GT4

Chuyên ngành:     Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số:                   9 62 01 08

Thời gian: 8 giờ 30, ngày  17  tháng 01 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website