Tin Đào tạo

Thông báo: Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thi Hương

Thông báo: Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thi Hương

 

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thi Hương

Tên đề tài "Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của lợn LRYSMS qua các thế hệ"

Thời gian:   14h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 (Thứ sáu)

Địa điểm:    Hội trường Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương

Mời các vị quan tâm tới dự!

Phòng Đào tạo và Thông tin

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website