Tin Đào tạo

Thông báo: Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Cao Bá Cường với đề tài "Nghiên cứu chọn lọc ổn định 3 dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3"

Thông báo: Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Cao Bá Cường với đề tài "Nghiên cứu chọn lọc ổn định 3 dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3"

                                                         

                                           THÔNG BÁO

 

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Cao Bá Cường với đề tài

 "Nghiên cứu chọn lọc ổn định 3 dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3"

Thời gian: 8h ngày 19/1/2017 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A

Mời các vị quan tâm tới dự!

                                                                   Phòng Đào tạo và Thông tin

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website