Tạp chí KHCN

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 85 (Tháng 3/2018)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 85 (Tháng 3/2018)

MỤC LỤC

Tên bài

Tác giả

DI TRUYỀN - GIỐNG               

Ảnh hưởng chỉ số nhiệt ẩm đến một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch của bò đực giống Red Angus và Brahman nhập nội nuôi tại Moncada

Lương Anh Dũng, Mai Văn Sánh và Lê Văn Thông

Đánh giá ưu thế lai của tổ hợp lai 2 giống giữa gà VCN - Z15 với gà Lương Phượng 

Vũ Ngọc Sơn, Dương Thanh Tùng, Phạm Hải Ninh, Nguyễn Khắc Khánh, Trần Quốc Hùng, Phạm Thị Tâm và Đỗ Thị Hằng

Kết quả bước đầu ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn trâu của Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Nguyễn Văn Đại, Tạ Văn Cần, Vũ Đình Ngoan, Nguyễn Huy Huân và Nguyễn Đức Chuyên

Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt xẻ của lợn lai giữa đực Pietrain x Duroc với nái Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương.

Nguyễn Thi Hương, Phạm Duy Phẩm, Phạm Sỹ Tiệp và Lê Đình Phùng

Chọn lọc đàn hạt nhân gà Hắc Phong

Phạm Công Thiếu, Nguyễn Viết Nguyên, Dương Trí Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng, Văn Thị Chiều, Vũ Đình Trọng, Mai Thu Hương, Nguyễn Văn Duy, Lê Thị Bình và Phạm Hải Ninh

Chọn lọc đàn hạt nhân gà Tò

Phạm Công Thiếu, Nguyễn Quyết Thắng, Phạm Hải Ninh, Hồ Xuân Tùng,Trần Văn Phượng, Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hiền, Ma Thị Dược, Phạm Hồng Bé và Lê Thị Bình

Năng suất sinh sản của gà ISA Brown nuôi trong điều kiện chuồng hở tại Hà Nội

Ngô Thị Kim Cúc và Đỗ Quốc Phấn

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Ảnh hưởng của bổ sung thức ăn ủ chua đến khả năng sinh trưởng của bò thịt

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng Quang, Trần Huê Viên và Bạc Cầm Thị Xiêng

Nghiên cứu mức năng lượng và protein trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho nhóm bò lai F1(BBB x lai Sind) giai đoạn 13-18 tháng tuổi

Nguyễn Ngọc Kiên, Lê Việt Phương, Bùi Quang Tuấn và Nguyễn Thị Tuyết Lê

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ứng dụng phương pháp dịch tễ học có sự tham gia để tìm hiểu nhận thức của người chăn nuôi đối với bệnh lở mồm long móng trên bò sữa tại tỉnh Long An và Tây Ninh

Phan Đặng Quế Phương và Nguyễn Ngọc Hải

Liên hệ đặt mua tạp chí

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website