Tạp chí KHCN

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 71 (Tháng 01/2017)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 71 (Tháng 01/2017)

MỤC LỤC

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

Effects of forage, seasonal and harvesting time on in vitro methane production and microbial population

Duong Nguyen Khang, Nguyen Thanh Nhan  and Chu Manh Thang

Effects of forage silage and concentrate feeds on in vitro methane production and microbial population

Chu Manh Thang, Lam Minh Khanh  and Duong Nguyen Khang

Effects of Napier grass, maize stover silage, Stylo, Eucalyptus, Trichanthera gigantae and cassava forage on in vitro methane production and microbial population

Duong Nguyen Khang, Duong Duy Cuong and Chu Manh Thang

A response of nutrient digestibility, growth rate and carcass values of crossbred rabbits (New zealand x local) to dietary copra meal supplementation

Nguyen Thi Kim Dong and NguyenVan Thu

Effect of fresh water hyacinth (Eichhornia craszsipes l.) in diets on growth rate, nutrient digestibility and economic analysis of local goose in the mekong delta of Vietnam

Nguyen Thi Kim Dong

Effect of lysine and threonine levels in the diets on feed intake, nutrient digestibility, growth and carcass value of californian rabbits in the Mekong delta, Vietnam

Truong Thanh Trung and Nguyen Thi Kim Dong

Autosomal markers and mitochondrial sequences: do they tell the same phylogenetic story

Cuc, N.T.K ., Weigend, S and Simianer, H.

Supply and demand for genetic materials in smallholder pig production systems in Nagaland, India

Le Thi Thanh Huyen and Padmakuma V

Study with Value chain stakeholders in the Black pig value chain in Mai Son, Son La province

Le Thi Thanh Huyen and Denis Sautier

Effect of different inoculum sources on in vitro biogas production

Nguyen Van Thu

Liên hệ đặt mua tạp chí

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên