Tạp chí KHCN

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 70 (Tháng 12/2016)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 70 (Tháng 12/2016)

MỤC LỤC

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

Cold stress and nutrition deficiency in cold exposure in cattle - some implemented interventions in Viet Nam

Mai Anh Khoa, Nguyen Hung Quang
and Phan Dinh Tham

Chiken male meat quality of two genotypes reared in a free range system

Hoan N.D, Son N.T and Hai N.T.

Extension of the shelf life of fresh pork meat using lactic acid and trisodium phosphate

Tran Thi Mai Phuong, Nguyen Thi Hoang Anh, Phung Duc Tien, Lai Manh Toan, Hoang Thi Hanh, Nguyen Van Tan, Trinh Duy Linh
and Tran Quoc Khanh

Extension of the shelf life of the fresh pork meat by using the salt mixture solution

Tran Thi Mai Phuong, Nguyen Thi Hoang Anh, Phung Duc Tien, Lai Manh Toan,Hoang Thi Hanh, Nguyen Van Tan, Trinh Duy Linh and Tran Quoc Khanh

Preservation of fresh pork meat by using organic acid

Tran Thi Mai Phuong and Phan Thanh Tam

In Vitro gas production of processed crop by-products and possibility of using these processed by-products in beef cattle production in small households at Northern Mountainous Areas of Vietnam during Spring-Winter Seasons

Nguyen Hung Quang, Lang Van Khoi, Phan Dinh Tham, Mai Anh Khoa and Stephen Ives

Nutrient evaluation with emphasis on amino acid values of the common feedstuffs for rabbits in the Mekong delta, Vietnam

Truong Thanh Trung and Nguyen Thi Kim Dong

In vitro bioga production effected by different levels of plant materials to pig manure by using syringe and flask systems

Nguyen Van Thu and Nguyen Thi Kim Dong

Abstract

 

Liên hệ đặt mua tạp chí

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

Ý kiến của bạn

5/2/2017 9:41:36 AM
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên