Từ khóa: Nhóm tài liệu:

Tạp chí KHCN

Thư viện - Cơ sở dữ liệu

Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 50 (tháng 10 năm 2014)29/10/2014Viện Chăn nuôi
Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 49 (tháng 8 năm 2014)29/08/2014Viện Chăn nuôi
B07/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiNHU CẦU NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN THIÊT YẾU (LYSINE, METHIONINE) CỦA NGAN PHÁP SINH SẢNGIAI ĐOABH TỪ 0-24 TUẦN TUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG Trần Quốc Việt 1* , Ninh Thị Len 1 , Phùng Đức Tiến 2 , V ũ Thị Thảo 2 , Trần Thị Cương 2 , Phạm Đức Hồng 2 , Tạ Thị Hương Giang 2 , V ũ Quốc Dũng 2 , Nguyễn Quyết Thắng 2 và Đặng Đào Tuân 2 1 Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ 2 Trung tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương –Viện Chăn nuôi.
B06/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiSỬ DỤNG RƠM Ủ URÊ THAY THẾ MỘT PHẦN CỎ VOI TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ LAI VẮT SỮA Nguyễn Văn Tuế 1 , Đặng Vũ Bình 2 và Mai Văn Sánh 3 (1) Công ty Đabaco Việt Nam ; (2) Đại học Nông nghiệp Hà Nội ; (3) Viện Chăn nuôi
B05/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG THỨC ĂN TINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ VÀNG VIỆT NAM Nguyễn Xuân Bả 1 , Đinh Văn Dũng 2 , Nguyễn Hữu Văn 1 , Lê Đình Phùng 1 , Lê Đức Ngoan 1 và Vũ Chí Cương 3 1 Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 Trường Đại học Sư phạm Huế; 3 Viện Chăn nuôi Quốc gia
B04/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiGIÁ TRỊ GIỐNG ƯỚC TÍNH VỀ SỐ CON SƠ SINH SỐNG/Ổ CỦA NHÓM LỢN MÓNG CÁITHVÀ KẾT QUẢ ƯỚC TÍNH HIỆU QUẢ CHỌN LỌC VỀ TÍNH TRẠNG NÀY KHI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PIGBLUP Giang Hồng Tuyến Đại học Dân lập Hải Phòng
B03/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiNĂNG SUẤT CỦA NGAN PHÁP ÔNG BÀ R71SL NHẬP NỘI Phạm Đức Hồng*, Phùng Đức Tiến, Trần Thị Cương, Vũ Thị Thảo, Lê Thị Nga Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Liên Hương Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
B02/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiNĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ MÁI LAI 3/4 AI CẬP Diêm Công Tuyên 1 , Phạm Công Thiếu 1 , Vũ Ngọc Sơn 1 và Hoàng Văn Tiệu 2 1 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi -Viện Chăn nuôi 2 Viện Chăn nuôi
B01/27T12/201030/12/2010Viện Chăn NuôiTỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN KHÙA VÀ LỢN LAI F1 (LỢN RỪNG X LỢN KHÙA) TẠI VÙNG NÚI QUẢNG BÌNH Nguyễn Ngọc Phục 1 , Nguyễn Quế Côi 1 , Phan Xuân Hảo 2 Nguyễn Hữu Xa 1 , Lê Văn Sáng 1 vàNguyễn Thị Bình 1 1 Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương 2 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
B07/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NHỎ LẺ TẠI VIỆT NAM Vũ Chí Cương, Trần Thị Mai Phương, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Thị Nga và Bạch Thị Thanh Dân Bộ môn Dinh dưỡng –Thức ăn và Đồng cỏ Viện Chăn nuôi
B06/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiNHU CẦU NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ AXITAMIN (LYSINE,METHIONINE) CỦA NGAN PHÁP VÀ VỊT CVSUPER M GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG Trần Quốc Việt 1 , Ninh Th ị Len 1 , Lê Văn Huyên 1 , Trần Việt Phương 1 , Sầm Văn Hải 1 , V ũ Thị Thảo 2 , Phùng Đức Tiến 2 , Nguyễn Ngọc Dụng 2 , Vũ Đức Cảnh 2 , Nguyễn Thị Hường 2 và Phạm Thị Hằng 2 . 1 Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ; 2 Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương-Viện Chăn nuôi
B05/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiHỆ SỐ TIÊU HÓA AXITAMIN HỒI TRÀNG BIỂU KIẾN VÀ TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN DÙNG CHỦ YẾU CHO LỢN Ở VIỆT NAM Ninh Thị Len * , Trần Quốc Việt, Lê Văn Huyên và Nguyễn Thị Hồng Bộ môn nghiên cứu Dinh dưỡng Thức ăn và Đồng cỏ
B04/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiNĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ LAI GIỮA GÀ VCN-G15 VỚI GÀ AI CẬP Trần Kim Nhàn 1 , Phạm Công Thiếu 1 , V ũ Ngọc Sơn 1 , Hoàng Văn Tiệu 2 , Diêm Công Tuyên 1 , Nguyễn Thị Thuý 1 vàNguyễn Thị Hồng 1 1 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi,
B03/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiNĂNG SUẤT CỦA TỔ HỢP NGAN LAI 2 DÒNGVS72 VÀ VS52 Tạ Thị Hương Giang 1 *, Hoàng Văn Tiệu 2 , Phùng Đức Tiến 1 , Trần Thị Cương 1 , Nguyễn Quyết Thắng 1 , Vũ Thị Thảo 1 và Phạm Đức Hồng 1 1 Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
B02/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiNĂNG SUẤT SỮA CỦA BÒ LAI 1/2HF, 3/4HF VÀ 7/8 HF (HOLSTEIN FRIESIAN X LAI SIND) NUÔI TRONG NÔNG HỘ TỈNH BẮC NINH Nguyễn Văn Tuế 1 , Đặng Vũ Bình 2 và Mai Văn Sánh 3 1 Công ty Đabaco Việt Nam ; 2 Đại học Nông nghiệp Hà Nội 3 Viện Chăn nuôi
B01/26T10/201030/10/2010Viện Chăn NuôiHIỆN TRẠNG, ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN KHÙA TẠI VÙNG MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH Nguyễn Ngọc Phục 1 , Nguyễn Quế Côi 1 , Phan Xuân Hảo 2 Nguyễn Hữu Xa 1 , Lê Văn Sáng 1 vàNguyễn Thị Bình 1 1 Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương 2 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
B09/25T8/201030/08/2010Viện Chăn NuôiPHÂN TÍCH ĐA HÌNH GEN Mc4R VÀ GHRH CỦA LỢN ĐỰC RỪNG THÁI LAN VÀ CON LAI GIỮA ĐỰC RỪNG THÁI LAN VÀ NÁI ĐỊA PHƯƠNG PÁC NẶM Nguyễn Văn Nơi 1 , Tr ần Văn Phùng 1 vàTrần Xuân Hoàn 2 1 Đại Học Nông lâm Thái Nguyên ; 2 Viện Chăn Nuôi
B08/25T8/201030/08/2010Viện Chăn NuôiCẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC Trịnh Phú Ngọc 1* , Võ Văn Sự 1 , Nguyễn Thanh Hoài 1 , Trịnh Phú Cử 2 , Nguyễn Huy Khiết 3 , Ngô Văn Hà 4 vàĐỗ Văn Trung 5 1 Bộ môn ĐVQH &ĐDSH -VCN 2 Trungtâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi -VCN, 3 Chi cục Thú y Hà Nội, 4 Trai lợn Quỳnh Phương, Thanh Trì, Hà Nội, 5 Trung tâm giống vật nuôi Hà Nộ
B07/25T8/201030/08/2010Viện Chăn NuôiNGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN TRỨNG KIỀM (BẮC THẢO) LÀM THỰC PHẨM ĂN LIỀN Trần Thị Mai Phương*, Lê văn Liễn, Lại Mạnh Toàn, Hoàng Thị Hạnh, Lê Thị Hoa, Cao Thi Hoài và Nguyễn Thị Lương Bộ môn Chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi
B06/25T8/201030/08/2010Viện Chăn NuôiXÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC, TỶ LỆ TIÊU HÓA TÔNG SỐ VÀ GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO LỢN NUÔI THỊT TẠI VIỆT NAM Ninh Thị Len*, Trần Quốc Việt, Lê Văn Huyên, Lại Thị Nhài Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website