Từ khóa: Nhóm tài liệu:

Tài liệu

Thư viện - Cơ sở dữ liệu

Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 3 (từ ngày 16/01/2015 đến ngày 24/01/2016) 19/01/2016Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi (từ ngày 04/01/2015 đến ngày 10/01/2016) 05/01/2016Viện Chăn Nuôi
Danh mục biểu mẫu khoa học (mới nhất_ tháng 12/2015)04/01/2016Viện Chăn NuôiCác quy định biểu mẫu mới nhất về quản lý hoạt động KHCN (cập nhật tháng 12/2015)
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 3/01/2016) 29/12/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 53 (từ ngày 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015)21/12/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 52 (từ ngày 13/12/2015 đến ngày 20/12/2015)15/12/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 51 (từ ngày 7/12/2015 đến ngày 13/12/2015)08/12/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 50 (từ ngày 29/11/2015 đến ngày 06/11/2015)27/11/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 49 (từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015)24/11/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 48 (từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)16/11/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 47 (từ ngày 2/11/2015 đến ngày 8/11/2015)09/11/2015Viện Chăn Nuôi
LỊch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi (từ ngày 2/11/2015 đến ngày 8/11/2015) 02/11/2015Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 44 (từ ngày 25/10/2015 đến ngày 1/11/2015)26/10/2015Viện Chăn Nuôi
DTG 20/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA 3 DÒNG GÀ LÔNG MÀU (VP3, VP4 VÀ VP5) THẾ HỆ 1 ./Nguyễn Thanh Sơn1, Hồ Xuân Tùng, Vũ Chí Thi ện, Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Nguyệt, Đặng Thị Tám, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Viết Hợi, Nguyễn Minh Hằng, Trần Thị Hiền, Phan Hồng Bé và Nguyễn Thị Dung
DTG 19/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHO THỊT CỦA GÀ LAI 3/4 MÁU LƯƠNG PHƯỢNG TRONG TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ VCN-Z15 VỚI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG../Trần Quốc Hùng, Phạm Công Thiếu, Hoàng Thanh Hải, Bạch Mạnh Điều và Nguyễn Văn Tám
DTG 18/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP GÀ LAI CHỌI X LV TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG ./Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền và Phùng Văn Cảnh
DTG 17/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ TRỐNG RI, ĐÔNG TẢO VỚI GÀ MÁI TP1, HUNG LAI./Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Trọng Thiện, Lê Ngọc Tân, Trần Thị Lý, Đặng Đình Tứ và Nguyễn Thị Thu Hiền
DTG 16/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT 3 DÒNG GÀ LÔNG MÀU HƯỚNG THỊT TP1, TP2 VÀ TP4 ./Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười, Đào Thị Bích Loan, Phạm Thanh Bình, Trần Thị Thu Hằng và Phạm Thuỳ Linh
DTG 15/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ CHỌN TẠO 3 DÒNG GÀ LÔNG MÀU PHỤC VỤ CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP ./Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Trọng Thiện, Đặng Đ ình T ứ, Lê Ngọc Tân, Lê Thị Nga, Lê Thị Thu Hiền và Nguyễn Văn Kiên
DTG 14/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO BỐN DÒNG GÀ CHUYÊN THỊT QUA 2 THẾ HỆ ./Lê Thị Nga, Phùng Đức Tiến, Đào Thị Bích Loan, Nguyễn Quý Khiêm, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Trọng Thiện, Lê Ngọc Tân, Đặng Đ ình T ứ, Phạm Thị Lụa, Nguyễn Thị Nga và Dương Thị Oanh
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên