Từ khóa: Nhóm tài liệu:

Tài liệu

Thư viện - Cơ sở dữ liệu

Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 33 (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018) 13/08/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 32 (từ ngày 6/8/2018 đến ngày 12/8/2018) 06/08/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 31 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 5/8/2018) 30/07/2018
LỊch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 30 (từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018) 24/07/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 29 (từ ngày 6/7/2018 đến ngày 22/7/2018)16/07/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 28 (từ ngày 9/7/2018 đến ngày 15/7/2018)10/07/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 27 (từ ngày 2/7/2018 đến ngày 8/7/2018))02/07/2018Viện Chăn nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 26 (từ ngày 25/6/2018 đến ngày 1/7/2018) 25/06/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 25 (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018) 20/06/2018Viện Chăn nuôi
Lich công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 24 (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018) 11/06/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 22 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 3/6/2018) 28/05/2018Viện Chăn nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018) 21/05/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 20 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018) 14/05/2018
Lịch công tác của lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 19 (từ ngày 7/5/2018 đến ngày 13/5/2018) 08/05/2018Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 18 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 6/5/2018) 02/05/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 17 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018) 23/04/2018Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018) 17/04/2018Viện Chăn Nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 15 (từ ngày 9/4/2018 đến ngày 15/4/2018) 09/04/2018Viện Chăn nuôi
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi tuần 14 (từ ngày 2/4/2018 đến ngày 8/4/2018) 03/04/2018
Lịch công tác của Lãnh đạo Viện Chăn Nuôi tuần 13 (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 1/4/2018) 26/03/2018Viện Chăn nuôi
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên