Sách chăn nuôi

SCN_Luu/2005_VCN

SCN_Luu/2005_VCN
Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa và phương pháp phòng trị. Tác giả Tăng Xuân Lưu. Trung tâm bò và đồng cỏ Ba Vì

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa và phương pháp phòng trị. Tác giả Tăng Xuân Lưu. Trung tâm bò và đồng cỏ Ba Vì

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website