Hội nghị khoa học cấp cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi

09/10/2020

Ngày 9/10/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2020 tại Thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;  Đại diện một số bộ môn thuộc Văn phòng Viện; Đại diện Khoa chăn nuôi trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm, cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội nghị Khoa học cơ sở của Trung tâm là dịp để các nhà khoa học công bố, chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi. Hội nghị lần này Trung tâm có 04 báo cáo và 01 thông báo cụ thể là:

1. Nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất của Trâu đầm lầy nguồn gốc Thái Lan.

2. Bước đầu đánh giá khả năng sản xuất và chất lượng tinh đông lạnh dạng cọng rạ của Trâu Chiêm Hóa – Tuyên Quang.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng của Trâu thịt 7-18 tháng tuổi.

4.  Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn phổ biến cho Trâu bằng phương pháp Invitro gas production.

5. Thông báo khoa học: Kết quả bước đầu chọn tạo lợn bản địa mang ít hoặc không mang bản sao gen vi rút nội sinh (PERV) nuôi tại Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các Nhà khoa học và các quý vị Đại biểu đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận và góp ý chi tiết cho từng báo cáo để các tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.

Hình ảnh tại Hội nghị

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi