Hội nghị khoa học cấp cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

05/10/2020

Ngày 5/10/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2020 tại Hà Đông, Hà Nội.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội nghị Khoa học cơ sở của Trung tâm là dịp để các nhà khoa học công bố, chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Hội nghị Khoa học cơ sở lần này Trung tâm có một số báo cáo cụ thể là:

1. Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng gà Ri cho năng suất cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi.

2. Đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai giữa gà trống Chọi, trống Trụi cổ với gà Lương phượng (LV2).

3. Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản của gà Chọi, Trụi cổ qua các thế hệ tại trại thực nghiệm Liên Ninh.

4. Đánh giá khả năng sản xuất của 3 dòng gà VP3, VP4, VP5 ở thế hệ 4 và 5.

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thương phẩm giống gà Ri lai và VP34 trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Hội đồng khoa học đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận và góp ý chi tiết cho từng báo cáo để các tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo viên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi