Sắp xếp:

Sản phẩm

Giống cỏ Brachiaria Mulato

Giống cỏ Brachiaria Mulato

Giá bán: 0 đ

Nguồn gốc: Là kết quả đề tài “Thu thập và tuyển chọn một số giống cây thức ăn xanh phát triển trong vụ đông theo hướng đa mục đích sử dụng” thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

- Một số chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật chủ yếu:

+ Năng suất chất xanh đạt: 113,5-126,5 tấn/ha tương đương 21,21 – 25,27 tấn VCK/ha và 2,13 -2,87 tấn protein/ha. Năng suất trong vụ đông chiếm 32,65% - 37,27% so với năng suất cả năm.

+ Lượng phân bón sử dụng: Phân chuồng 20 tấn/ha; Phân vô cơ: 200 N:80 P2O5: 80 K2O

+ Thời vụ trồng: Trồng vào mùa mưa

Bò đực Jersey

Bò đực Jersey

Giá bán: 0 đ

Tạo từ bò đực giống cao sản ở Mỹ, nhập về Việt Nam

Cỏ Ghine TD 58 (Panicum maximum)

Cỏ Ghine TD 58 (Panicum maximum)

Giá bán: 0 đ

. Cỏ Ghine TD 58 (Panicum maximum)

Nguồn gốc: Là sản phẩm của đề tài “ Xây dựng vườn tập đoàn giống cỏ nhập nội và vườn ươm nhân giống cỏ bằng hom” Thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi.

- Một số chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật chủ yếu:

+Năng suất chất xanh đạt: 80-150 tấn/ha/năm, có thể lên tới 200 tấn/ha/năm.

Cỏ sinh trưởng mạnh, năng suất cao dễ trồng. Phù hợp với nhiều loại đất, chịu hạn tốt, chịu được bóng nên có thể trồng xen với các loại cây khác nhằm tận dụng đất.

Ngựa lai ½ máu Cabacdin

Ngựa lai ½ máu Cabacdin

Giá bán: 0 đ

Ngựa lai ½ máu Cabacdin (50 % máu Cabácdin)

Ngựa lai 1/4 máu Cabacdin

Ngựa lai 1/4 máu Cabacdin

Giá bán: 0 đ

Ngựa lai 1/4 máu Cabacdin     

Giống bò Holstein Friesian (HF)

Giống bò Holstein Friesian (HF)

Giá bán: 0 đ

Tạo từ bò đực giống cao sản ở Mỹ, nhập về Việt Nam 

TRÂU VIỆT NAM

TRÂU VIỆT NAM

Giá bán: 0 đ

TRÂU VIỆT NAM

- Nguồn gốc, xuất xứ

Trâu nội (Trâu Việt Nam hay trâu địa phương) thuộc nhóm  trâu Châu Á hay còn gọi là trâu  đầm lầy (Swamp buffalo). Trâu thích nghi với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, chịu đựng kham khổ, dễ nuôi. Có thể nói trâu là con vật có khả năng lợi dụng thức ăn thô tốt hơn bất cứ loại gia súc nhai lại hiện có ở nước ta. Hiện đang được nuôi giữ tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi.

- Khả năng sinh sản:

+ Trâu đực có khả năng giao phối lúc 3 năm tuổi, thời gian sử dụng trâu đực giống tốt nhất là 4 – 5 năm. Một trâu đực có thể sử dụng phối giống trực tiếp cho 30 – 50 trâu cái, nhưng tỷ lệ ghép thích hợp nhất là 1 đực và 20 cái, tối đa không quá 30 cái.

+ Trâu cái có tuổi động dục lần đầu khoảng 3 năm tuổi. Tuổi đẻ lứa đầu khoảng 4 năm tuổi. Chu kỳ động dục của trâu 21 – 23 ngày. Thời gian mang thai 320 –325 ngày. Thời gian động dục lại sau đẻ khoảng 6 tháng, nhịp đẻ thường 3 năm 2 nghé hoặc 2 năm 1 nghé. Mùa sinh sản của trâu: từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau.

 

NGỰA BẠCH

NGỰA BẠCH

Giá bán: 0 đ

NGỰA BẠCH

Giống gà LV

Giống gà LV

Giá bán: 0 đ

Giống gà LV

TRÂU LAI

TRÂU LAI

Giá bán: 0 đ

TRÂU LAI F1

- Nguồn gốc, xuất xứ:

Là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu phát triển trâu lai F1”.

Trâu lai F1 là con lai được tạo ra giữa trâu đực Murrahi x trâu cái Việt Nam. Trâu lai F1 được nuôi ở nhiều nơi như Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sông Bé,… Trâu có có khả năng sinh trưởng, sinh sản, cho thịt, sữa và cày kéo tốt. Trâu lai F1 có khả năng thích nghi rộng rãi, khả năng sử dụng thức ăn thô xanh cao, chịu đựng kham khổ tốt thích hợp với điều kiện nuôi dưỡng của nông dân.

Cỏ Paspalum atratum

Cỏ Paspalum atratum

Giá bán: 0 đ

Cỏ Paspalum atratum.

Năng suất chất xanh đạt: 80-120 tấn/ha/năm, có thể lên tới 150 tấn/ha/năm.

Thời vụ gieo trồng:  Trồng vào mùa mưa nhưng tốt nhất đầu mùa mưa để đảm bảo tỷ lệ sống cao. 

Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng: Được làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa, cá ở dạng tươi. Thu hoạch 5-6 lứa/năm.

 

ĐÀ ĐIỂU giống

ĐÀ ĐIỂU giống

Giá bán: 0 đ

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

- Con trống trưởng thành cao 2,1-2,75m nặng 120-150kg; con mái cao 1,75-1,9m nặng 90-110kg. Tuổi thành thục tính dục: 24 tháng; Năng suất trứng 30-40 quả/mái/năm; ấp nở 20-25 đà điểu con; sản lượng thịt hơi 2-2,5 tấn/năm/mái;

- Thịt đà điểu có giá trị dinh dưỡng cao: Protein: 20,87%; hàm lượng Cholesterol thấp: 58 - 58,5 mg/100g

Giống gà LX

Giống gà LX

Giá bán: 0 đ

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

+ Gà bố mẹ                                                        

-Tuổi đẻ 5%: 24 tuần;  

Năng suất trứng/ mái/ 65 tuần:178 quả;

Tỷ lệ phôi : 94- 95% ;     

 + Gà thương phẩm

Khối lượng 56 ngày tuổi: 2,3-2,5 kg;

Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trong: 2,4-2,60

Tỷ lệ nuôi sống: 94-96%.                      

     

Giống gà XL42

Giống gà XL42

Giá bán: 0 đ

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

- Khối lượng lúc 10 tuần tuổi: 2,4-2,5 kg

- Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng: 2,5 -2,60kg.

- Tỷ lệ nuôi sống: 7-98%.

Ngan lai

Ngan lai

Giá bán: 0 đ

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

- Năng suất trứng/mái/chu kỳ: 169,6 quả

- KLCT ngan thương phẩm ở 84 ngày:

+ Con trống: 4.420,3 g

+ Con mái: 2.705,2 g

CHIM BỒ CÂU VN1

CHIM BỒ CÂU VN1

Giá bán: 0 đ

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

1. Dòng N1

- Số lứa đẻ/năm/đôi: 8-9 lứa

- Số chim non/ đôi/ năm: 13- 14

- Khối lương chim non lúc 28 ngày tuổi:   530-580g  

2.Dòng Mimas

- Số lứa đẻ/năm/đôi: 10 lứa;

- Số chim non/ đôi/ năm: 16-17 con;

- Khối lương chim non lúc 28 ngày tuổi:590g

3.Dòng Titan

- Số lứa đẻ/năm/đôi: 7-8;

- Số chim non/ đôi/ năm: 12- 13 con;

- Khối lương chim non lúc 28 ngày tuổi:  700g.

VỊT CHUYÊN THỊT CAO SẢN T5 & T6

VỊT CHUYÊN THỊT CAO SẢN T5 & T6

Giá bán: 0 đ

VỊT CHUYÊN THỊT CAO SẢN T5 & T6:

Vịt T5 và T6 nuôi được mọi điều kiện chăn nuôi khác nhau trong phạm vi cả nước, với các vùng sinh thái khác nhau đều cho năng suất cao

Hiệu quả kinh tế

- Nuôi vịt bố mẹ:  thu lời từ 70-100 ngàn đồng/mái đẻ;

- Nuôi vịt thương phẩm đến 60 ngày tuổi thu lời từ 15 - 25 ngàn đồng/con

VỊT BỐ MẸ CHUYÊN THỊT T51, T64

VỊT BỐ MẸ CHUYÊN THỊT T51, T64

Giá bán: 0 đ

1. Nguồn gốc, xuất xứ:

Thuộc đề tài Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng và đánh giá một số tổ hợp lai các giống vịt hướng thịt và hướng trứng có năng suất và chất lượng cao.

- Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 14/QĐ-CN-GSN ngày 20/01/2009 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VỊT CAO SẢN SIÊU THỊT SM2

VỊT CAO SẢN SIÊU THỊT SM2

Giá bán: 0 đ

Hiệu quả kinh tế

Từ giống vịt SM2 mỗi năm cung cấp cho sản xuất trên 25 ngàn vịt bố mẹ và từ đây sản xuất ra hàng triệu con vịt thương phẩm có năng suất cao hơn và có chất lượng, tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, tăng thu nhập và tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi (hàng tỷ đồng). Cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho thị trường trong nước

Giống con lai ngan – vịt, phục vụ lấy thịt và lấy gan béo

Giống con lai ngan – vịt, phục vụ lấy thịt và lấy gan béo

Giá bán: 0 đ

Bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo giữa ngan R71 và vịt M14 tạo ra con lai ngan – vịt, tiến hành nuôi thương phẩm lấy thịt và nhồi cưỡng bức để lấy gan béo 

Hiệu quả kinh tế:

+ Nuôi con lai theo 2 hướng sử dụng:

- Nuôi lấy thịt mỗi con lãi bình quân 15 – 25 ngàn đồng/con

- Nuôi nhồi lấy gan béo lãi bình quân 50 – 70 ngàn đồng/con

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website