Sắp xếp:

Sản phẩm

Bò đực Jersey

Bò đực Jersey

Giá bán: 0 đ
TRÂU VIỆT NAM

TRÂU VIỆT NAM

Giá bán: 0 đ
NGỰA BẠCH

NGỰA BẠCH

Giá bán: 0 đ
Giống gà LV

Giống gà LV

Giá bán: 0 đ
TRÂU LAI

TRÂU LAI

Giá bán: 0 đ
Cỏ Paspalum atratum

Cỏ Paspalum atratum

Giá bán: 0 đ
ĐÀ ĐIỂU giống

ĐÀ ĐIỂU giống

Giá bán: 0 đ
Giống gà LX

Giống gà LX

Giá bán: 0 đ
Giống gà XL42

Giống gà XL42

Giá bán: 0 đ
Ngan lai

Ngan lai

Giá bán: 0 đ
CHIM BỒ CÂU VN1

CHIM BỒ CÂU VN1

Giá bán: 0 đ
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website