Sản phẩm

ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 175/QĐ-CN-GSN ngày 16/10/2008 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
TỔ HỢP LAI TP43

TỔ HỢP LAI TP43

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
GÀ TP2 (THỤY PHƯƠNG 2)

GÀ TP2 (THỤY PHƯƠNG 2)

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
GÀ TP1 (THỤY PHƯƠNG 1)

GÀ TP1 (THỤY PHƯƠNG 1)

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
GÀ ÁC LAI VT2

GÀ ÁC LAI VT2

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 184/QDD-CN-GSN ngày 20/9/2010 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
NGAN LAI (DÒNG SIÊU NẶNG X DÒNG R51)

NGAN LAI (DÒNG SIÊU NẶNG X DÒNG R51)

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 128/QĐ-CN-GSN ngày 15/7/2009 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
TỔ HỢP LAI TRỐNG SASSO X44 x MÁI LV2

TỔ HỢP LAI TRỐNG SASSO X44 x MÁI LV2

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 128/QĐ-CN-GSN ngày 15/7/2009 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Gà Lương Phượng x Sasso

Gà Lương Phượng x Sasso

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 128/QĐ-CN-GSN ngày 15/7/2009 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website