Thông tin cán bộ

Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017

Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017
Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017

Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017

Quyết định

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên