Quy chế hoạt động KHCN

Quyết định số: 06/QĐ-VCN-KHHTQT của Viện Chăn nuôi

Quyết định số: 06/QĐ-VCN-KHHTQT của Viện Chăn nuôi
Về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Viện Chăn Nuôi

Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Viện Chăn Nuôi

Nội dung chi tiết xem tại đây

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

sdgg

Nguyễn Thị Thanh Hải
11/16/2018 11:59:31 AM
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website