Quy chế hoạt động KHCN

Quyết định số: 06/QĐ-VCN-KHHTQT của Viện Chăn nuôi

Quyết định số: 06/QĐ-VCN-KHHTQT của Viện Chăn nuôi

Về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Viện Chăn Nuôi
Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định của Thủ tướng chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ

Nghị định của Thủ tướng chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ

Ngày 12 tháng 05 năm 2014 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP về việc Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

(Ban hành kèm theo quyết định số 161/QĐ-VCN-KHHTQT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi)
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN CHĂN NUÔI

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN CHĂN NUÔI

Ban hành kèm theo quyết định số 161/QĐ-VCN-KHHTQT ngày 15/5/2013 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website