Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016
Vv ban hành Quy chế đào tạo và Khung chương trình đào tạo mới theo tinh thần Thông tư 07

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Khung chương trình đào tạo năm 2016

- Khung chương trình chuyên ngành chăn nuôi

Khung chương trình chuyên ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Khung chương trình chuyên ngành Di truyền - Giống

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website