Quy chế đào tạo

QĐ thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 )

QĐ  thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 )
Ban hành QĐ số 540 /QĐ-VCN-ĐTTT ngày 09/9/2015

Ban hành QĐ số 540 /QĐ-VCN-ĐTTT ngày 09/9/2015.

Tải về theo link bên dưới.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website