Quy chế đào tạo

QĐ thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (theo Thông tư TT07/2015/TT-BGDĐT )

QĐ thành lập  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (theo Thông tư TT07/2015/TT-BGDĐT )
Theo tinh thần của Thông tư TT07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo tiến sĩ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Theo tinh thần của Thông tư TT07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo tiến sĩ và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ .

Viện Chăn nuôi ban hành QĐ số 912  /QĐ-VCN-ĐTTT ngày 31/12/2015 về việc thành lập  Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Tải về theo link dưới đây
In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website