THÔNG BÁO

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng.

Tên đề tài:   

“Khả năng sinh trưởng, sản xuất tinh và ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến năng suất, chất lượng tinh của bò đực giống Brahman, Red Angus nuôi tại Moncada

Chuyên ngành:     Chăn nuôi

Mã số:                  9 62 01 05

          Thời gian: 8 giờ 30, ngày  16  tháng 11 năm 2018

          Địa điểm:    Hội trường tầng 3 – Nhà B  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

          Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN