Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thúy Hằng

Ngày 22 tháng 9 năm 2018, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 408/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 10 tháng 8 năm 2018) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lê Thúy Hằng

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phẩn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh khí sinh học của chất thải lợn.

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05                  

Nghiên cứu sinh: Lê Thúy Hằng

Người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS.TS Bùi Văn Chính

2. GS.TS  Vũ Chí Cương

Cơ sở đào tạo:  Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Vũ Duy Giảng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

GS.TS. Từ Quang Hiển

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phản biện 2

4

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

GS.TSKH. Trương Quang Học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

6

TS. Tống Xuân Chinh

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thành Trung

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành chăn nuôi; Mã số: 9 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Hội đồng chấm luận án chụp ảnh lưu niệm cùng tân Tiến Sỹ

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Đào tạo thông tin)