Thông báo: Đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thúy Hằng

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thúy Hằng.

Tên đề tài:   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phần và các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh khí sinh học của chất thải lợn thịt

Chuyên ngành:     Chăn nuôi

Mã số:                  9 62 01 05

          Thời gian: 8 giờ 30, ngày  22  tháng 9 năm 2018

          Địa điểm:    Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

          Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN