Thông báo: Đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thi Hương

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thi Hương.

Tên đề tài:   

“Khả năng sinh trưởng, sinh sản của lợn Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) qua các thế hệ và sức sản xuất của đời con khi phối với đực Pietrain x Duroc”

Chuyên ngành:     Chăn nuôi

Mã số:                  9 62 01 05

          Thời gian: 8 giờ 30, ngày  19  tháng 9 năm 2018

          Địa điểm:    Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

          Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN