THÔNG BÁO

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Khản.

Tên đề tài:   

Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng trọng

của bò lai nuôi thịt tại Việt Nam

Chuyên ngành:  Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Mã số:                 62 62 01 07

Thời gian: 8 giờ 30, ngày  31  tháng 01 năm 2018

Địa điểm:   Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

 PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN