Kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp muối-khoáng KL-01 để ổn định pH dạ cỏ nhằm chống bệnh sát nhau và bại liệt ở bò sữa (Đề tài tự nghiên cứu)

Thời gian thực hiện :2002-2005

Đơn vị thực hiện :

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Nghiệm thu vào cuối năm 2005. Kết quả đạt loại xuất sắc

- pH dạ cỏ 6,72 – 7,68

- Giảm tỷ lệ sót nhau 98,4%

- Thời gian ra nhau sớm 2,01 giờ.

- Rút ngắn thời gian động dục lại sau đẻ 26 ngày.

- Áp dụng ở cỏc tỉnh Hà Tõy, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nghệ An…

- Tiết kiệm cho người chăn nuụi được 383.000 đ/ bò.

- Tăng tỷ lệ đẻ hàng năm cho đàn bò sinh sản.

- Giảm giá thành chăn nuôi.

Nghiên cứu quy trình sản xuất thu hoạch hạt giống cỏ ruz, TD58, Stylô, và keo dậu ở vùng Ba Vì – Hà Tây (Sản xuất thử nghiệm tại Trung tâm

Thời gian thực hiện: 2002-2005.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Nghiệm thu vào cuối năm 2005. Kết quả đạt loại xuất sắc

- Sản xuất hạt cỏ: 5,0 ha Ruzi, 4,0 ha Stylô, 0,5 ha TD58.

- Năng xuất hạt ruzi:150 kg/ha

- Năng xuất hạt TD58:60 kg/ha

- Năng xuất hạt Stylô: 100 kg/ha.

- Năng xuất keo dậu:180 – 200 kg/ ha.

- Cung cấp cho sản xuất giống cỏ bằng hạt lần đầu tiên sản xuất đại trà tại Việt Nam.

- Nông dân dễ áp dụng, dễ thu hoạch, dễ vận chuyển.

- Giảm giá thành sản xuất.

- Địa điểm: Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Ninh

 

Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao sản xuất bò thịt ở Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2002-2005.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

Nghiệm thu vào cuối năm 2005. Kết quả đã

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sinh sản của bò thịt Brahman tại Bình Định.

- Quy mô: 100 bò cái sinh sản Brahman nuôi trong nông hộ, cho tỷ lệ sinh sản hàng năm đạt 58,54%. Tỉ lệ phối giống đậu thai 59%; Bê cái Brahman có khối lượng sơ sinh 23,3kg, 6 tháng 137,3 kg; 18 tháng 228 kg.Trong điều kiện nuôi nhốt từ 6-18 tháng, tăng trọng bình quân 411 gam/con/ngày; tiêu tốn 13-14 Mcal ME/kg khối lượng tăng, 2,6 kg VCK ăn vào/100 kg thể trọng. Khối lượng bê cái 18 tháng đạt 286 kg, đủ tiêu chuẩn phối giống.Tuổi động dục lần đầu 21-22 tháng khi đạt trọng lượng trên 250 kg.

- Góp phần nâng cao chất lượng của bò thịt Việt Nam, đem lại hiệu quả chăn nuôi bò tăng thêm từ 15-20%.

- Địa chỉ áp dụng: Hà Tây, Hà Nội, Thái Bình. Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc....

 

Dự án Nghiên cứu phục tráng giống lợn Mường Khương tại tỉnh Lào Cai

- Thời gian: 2005-2007

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

 

Dự án Nguyên cứu năng lực xoá đói giảm nghèo của phụ nữ Thái Nguyên thuộc dự án phát triển nông thôn bền vững-VS-RDE-01

- Thời gian: 2005-2006

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 6

Dự án Phối hợp với Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La; “Chọn lọc , bảo tồn và nhân rộng giống lợn bản địa trên vùng dự án giảm nghèo.

- Thời gian: 2005-2007

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: huyện Thuận Châu, Phù Yên tỉnh Sơn La

 7

Dự án Phát triển hệ thống giống lợn tại tỉnh Yên Bái

- Thời gian: 2001-2004

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: tỉnh Yên Bái

Dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái cao sản.

 - Thời gian: 2004-2005

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: huyện Trấn Yên, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Dự án Nuôi thử vịt Bầu Quỳ

- Thời gian: 2004-2005

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: tỉnh Quảng Bình

10 

Dự án Chăn nuôi lợn thâm canh và bảo vệ môi trường

- Thời gian: 2005

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: tỉnh Thái Bình

 11

Dự án Phát triển chăn nuôi lợn bền vững quy mô nông hộ tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam

- Thời gian: 2006-2009

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

  • Địa điểm: tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định

12 

Dự án: Nghiên cứu mô hình chuồng trại phù hợp chăn nuôi lợn và bò sữa năng suất cao cho ngoại thành Hà Nội

- Thời gian: 2004-2005

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: Tp Hà Nội

13 

Dự án Nghiên cứu chọn lọc phục tráng đàn trâu huyện Định Hoá – Thái Nguyên

- Thời gian: 2000-2002.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

Đã nghiệm thu, kết quả: Xuất sắc.

- Địa điểm: huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

14 

Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại thị xã Sông Công – Thái Nguyên

- Thời gian: 2003-2004.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

Đã nghiệm thu, kết quả: Xuất sắc.

  • Địa điểm: thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 15

Xây dựng mô hình sản xuất chế biến thức ăn xanh phục vụ gia súc ăn cỏ trong nông hộ gia đình tại Sông Công, Thái Nguyên.

- Thời gian: 2005 - 2006.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

Đã nghiệm thu, kết quả: Xuất sắc.

- Địa điểm: thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 16

Dự án Khảo nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn chăn nuôi đại gia súc tại tỉnh Yên Bái

- Thời gian: 2006 -2007.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: tỉnh Yên Bái

17 

Dự án Nghiên cứu lựa chọn và lai tạo với ngựa giống 50% máu Ca để cải tạo giống ngựa bản địa ở huyện Bắc Hà – Lào Cai

- Thời gian: 2005 -2007.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: huyện Bắc Hà - Lào Cai

 18

Dự án Cải tạo và phát triển chăn nuôi trâu theo hướng lấy thịt

- Thời gian: 2006.

Đơn vị thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổng kinh phí:

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

- Địa điểm: 5 huyện, tỉnh Thái Nguyên

(Nguồn: Phòng Khoa học và HTQT)