Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 72 (Tháng 02/2017)

MỤC LỤC

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

TỔNG QUAN

 

Các tiêu chuẩn chất lượng của một chế phẩm probiotic

Vũ Duy Giảng, Phạm Kim Đăng và Huỳnh Minh Việt

Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn

Đinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Ảnh hưởng của đực lai cuối cùng đến năng suất lợn thương phẩm ở vùng đồng bằng sông Hồng

Ngô Thị Kim Cúc, Tạ Thị Bích Duyên, Trần Thị Minh Hoàng và  Phạm Văn Sơn

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của mức protein và axit amin (Lysine, Methionine +Cystine) trong khẩu phần ăn đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của đà điểu con giai đoạn sơ sinh - 3 tháng tuổi

Nguyễn Thị Hòa, Vũ Duy Giảng và Phùng Đức Tiến

Ảnh hưởng của việc sử dụng khô dầu dừa và cỏ voi ủ chua trong khẩu phần đến khả năng sản xuất, phát thải khí mê tan từ dạ cỏ ở bò thịt

Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Trương Thanh Cảnh, Hoàng Thị Phi Phượng và Chu Mạnh Thắng

Cải thiện sự tiêu hóa vật chất hữu cơ và sinh khí in vitro bằng bổ sung thân chuối, cỏ đậu lá lớn (Mucana pruriens) và tấm gạo đối với chất nền là rơm và cỏ Lông Tây (Brachiaria mutica)

Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Thị Kim Đông

Ảnh hưởng của tỷ lệ phốt pho và bổ sung phytase trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng, phát thải NH3 và H2S từ chất thải của lợn thịt

Nguyễn Hữu Minh, Vũ Thị Khánh Vân, Trần Thị Bích Ngọc, Vũ Chí Cương và Lê Đình Phùng

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi theo nhóm và chuồng nuôi theo cũi cá thể đến nồng độ cortisol trong nước bọt của lợn nái hậu bị

Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn, Marc Vandenheed và Chetana Mirle

Kết quả bước đầu về sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính của bò laisind được đo bằng hệ thống buồng thông khí trùm đầu (Ventilated hood system)

Nguyễn Văn Thu

Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn thịt trên nền đệm lót sinh học tại một số địa phương

Nguyễn Ngọc Lương, Phạm Hùng Cường, Lê Thúy Hằng, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Trung Kiên

Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược (TL06) đến khả năng phòng bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa

Nguyễn Thi Hương, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Thị Thế, Đỗ Trọng Toàn và Trần Phương Nam

Liên hệ đặt mua tạp chí