Hội đồng tư vấn xét duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018

Theo Quyết định Số: 84/QĐ-VCN-KHKTQT ngày 2 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018. Hôm qua ngày 7/3/2017 Viện Chăn Nuôi đã tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 gồm 2 tiểu ban: Tiểu ban di truyền giống vật nuôi, kinh tế, hệ thống, thú y và KT khác; Tiểu ban dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, công nghệ sinh học, môi trường chăn nuôi.