Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 văn phòng Viện

Ngày 17/2/2017 tại hội trường lớn, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của khối văn phòng Viện. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Ban giám đốc Viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của khối văn phòng Viện.

Có 3 báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị này: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và kế hoạch nhiệm cụ năm 2017 của văn phòng Viện; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017; Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân khối văn phòng viện năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận các báo cáo về các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm qua. Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đó các đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Về thi đua khen thưởng: Hoàn thành việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, trình Viện trưởng xét công nhận 6/42 tập thể lao động xuất sắc; công nhận 21/143 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho 4/17 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ cho 1/6 cá nhận; tặng cờ thi đua của Bộ cho 3 đơn vị; Trình Bộ xem xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì cho 01 đơn vị, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. Hoàn thành việc xét công nhận cho 11/51 sáng kiến...

Hội nghị cũng đã bầu chọn được ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí: Chu Mạnh Thắng; Phạm Trung Sơn; Đào Đức Hảo; Nguyễn Đăng Thanh và Phạm Thị Thanh Hường.

TS.Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Chăn Nuôi đã tổng kết Hội nghị với nhiều ý kiến chỉ đạo: Năm 2017 là 1 năm có nhiều đổi mới với nhiều quy chế mới được đề ra. Viện Chăn nuôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các quy chế mới để luôn luôn là 1 Viện vững mạnh, là 1 Viện đầu ngành của cả nước.

(Tin: Khâu Thị Định - Phòng Đào Tạo Thông Tin)