Tổ chức trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017 tại Viện Chăn nuôi

“Tết trồng cây” đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Xuân, đón Tết. Phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng đã được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây, ngày 02/02/2017 (Mùng 6 tết Âm lịch), Viện trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Viện trưởng Vũ Chí Cương và Phó Viện trưởng Phạm Công Thiếu cùng lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, nhân viên Viện Chăn nuôi đã tham gia tổ chức trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017 .

 

(Tin: Võ Hoài Hương- Phòng Đào tạo và thông tin)