Trung tâm Nghiên cứu Ong

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

 

Tên đơn vị:

Trung tâm NGHIÊN CỨU ONG

Tên tiếng Anh: National Bee Research Center (NBRC)

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

 PhườngThuỵPhương, QuậnBắcTừLiêm, HàNội

ĐT: 04 38389254

Email: trungtamong@gmail.com

 

Website:

http://

Mô tả:

Giám đốc:                                 Phạm Đức Hạnh
                  

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu Ong có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, bảo tồn và khai thác quỹ gen các loài ong mật, tư vấn và dịch vụ thương mại, kỹ thuật, sản xuất kinh doanh; tham gia đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, hợp tác quốc tế về lĩnh vực ong mật và nghề nuôi ong.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu đặc điểm sinh học, chọn giống và nhân giống ong; kỹ thuật quản lý, nuôi dưỡng đàn ong và kỹ thuật khai thác sản phẩm ong;

b) Nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh và đề xuất các biện pháp phòng trừ, sản xuất thuốc phục vụ cho việc phòng trị bệnh ong;

c) Nghiên cứu sử dụng ong mật thụ phấn cho cây trồng, sử dụng nguồn mật phấn và thức ăn bổ sung cho ong;

d) Nghiên cứu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ong; sản xuất các dụng cụ, vật tư phục vụ ngành ong;

d) Nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội ngành ong;

đ) Chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất về các lĩnh vực: giống, kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc, nhân giống, phòng trừdịchbệnh, quảnlý, kỹthuậtkhaithácchếbiếnsảnphẩm;

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộkhoahọccôngnghệ, tổchứcthamquanhộithảovềcácmôhìnhnuôiongchođộingũcánbộvàngười nuôi ong;

f) Tham mưu tư vấn, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, chiến lược phát triển ngành ong phục vụ cho công tác quản lý nhà nước;

g) Biên tập, phát hành tài liệu, thông tin chuyên ngành ong;

i) Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh liên quan đến ong mật vàng hề nuôi ong;

j) Xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực ngành ong;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.

2. Loại hình hoạt động
 

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tổng số cán bộ KH&CN:
* Trong đó:
- Tiến sỹ :
- Thạc sỹ:
- Đại học, cao đẳng:
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

Ong giống:  

 • Giống ong nội (Apiscerana)
 • Giống ong ngoại (Apismeliffera): Giống năng suất mật cao, giống năng suất sữa.

2

Phương pháp chẩn đoán và sử lý bệnh và ký sinh hại ong.

3

Khuyến nông ong và dịch vụ khác:

 • Tập huấn kỹ thuật nuôi ong theo phương pháp khuyến nông đồng tham gia
 • Xây dựng các mô hình nuôi ong điển hình
 • Đào tạo tập huấn viên về nuôi ong
 • Tư vấn thành lập hiệp hội nuôi ong (Câu lạc bộ, nhóm sở thích, hợp tác xã)
 • Xây dựng các dự án phát triển nuôi ong
 • Dịch vụ thụ phấn cây trồng
 • Dịch vụ sản phẩm ong và dụng cụ nuôi ong

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 • Các sản phẩm ong chất lượng: Mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa, sáp ong

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2

 • Máy hạt huỷ phần và chuyển giao quy trình hạt hủy phần mật ong
Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
3
 • Dụng cụ nuôi ong: Thùng ong, khung cầu, tầng chân, mũ lưới chống ong đốt, thùng quay mật, bình khói, kim di trùng, …
Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước