Giới thiệu một số giống gia cầm chủ lực hiện có của Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi - Viện Chăn nuôi

Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi là đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi, có nhiệm vụ:  Nuôi bảo tồn các giống vật nuôi nông nghiệp quý hiếm. Hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn nguồn gen. Thực nghiệm các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y. Sản xuất, cung ứng và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi các giống gia cầm đặc sản, gà hướng trứng và gà nuôi chăn thả vườn có chất lượng cao

Trung tâm hiện đang chuyển giao ra sản xuất gồm các con giống chủ lực như: Gà H’mong, gà AVGA (Ai cập lai) gà BT.1 (Lương Phượng lai) và gà Lạc Thủy

* Gà Hmong

- Gà đặc sản có da đen, thịt đen, xương đen

- Gà trưởng thành có ngoại hình toàn thân lông màu đen, lông cổ trắng hoặc vàng đốm đen. Da chân màu đen, mào đơn có màu đen hoặc màu tím đậm, tích tai màu đen.

- Khối lượng cơ thể trưởng thành (140 ngày tuổi) gà mái đạt 1300 – 1350g/con, gà trống đạt 1650 – 1800g/con

Nuôi sinh sản

- Tuổi đẻ trứng bói 20 - 21 tuần

- Năng suất trứng/mái/năm đạt 90 - 100 quả

- Khối lượng trứng giống 46g và TTTA/10 trứng từ 3,7 - 3,8kg

Nuôi thương phẩm

- Thời gian nuôi thịt 15 tuần

- Khối lượng gà mái đạt 1,1 - 1,2kg và gà trống đạt 1,4 - 1,5kg, TTTA/kg tăng khối lượng cơ thể là 3,4kg

Gà nuôi được ở các vùng sinh thái khác nhau và ở cả phương thức nuôi nhốt và bán chăn thả.

* Gà kiêm dụng VT.1 (con lai giữa gà VCN-Z15 với gà Lương phượng)

- Gà mái trưởng thành, quần thể gà có màu lông đồng nhất với toàn thân lông có màu nâu đậm hơi đốm vàng. Chân nhỏ có da chân vàng, gà có mào đơn và tích tai màu trắng bạc

- Gà có khối lượng gà mái khi vào đẻ đạt 1850-1900g

- Tuổi đẻ trứng bói lúc 21 tuần tuổi

- Năng suất trứng đạt 185 - 190 quả, tỷ lệ đẻ bình quân đạt 52%

- Khối lượng trứng đạt 50g và trứng có vỏ màu trắng phớt hồng, TTTA/10 trứng là 2,5kg

- Được sử dụng làm gà mái nền rất tốt cho lai với các giống gà nội tạo gà thả vườn chất lượng cao

* Gà AVGA (con lai giữa gà Ai cập với gà VCN-G15)

- Khi trưởng thành, quần thể gà mái có màu lông không đồng nhất, trong đó có từ 40 - 50% số gà có lông toàn thân màu trắng điểm đốm đen, còn lại có con lông màu xám hoặc màu đen  hoặc đen đốm trắng. Chân gà nhỏ có da chân vàng hoặc đen, gà có mào đơn và tích tai màu trắng bạc

- Khối lượng gà mái lúc 20 tuần tuổi 1350 - 1400g, 

- Tỷ lệ đẻ trung bình/năm 62%, Năng suất trứng/mái/năm là 225 quả

- TTTA/10 trứng 1,9kg, Khối lượng trứng 46g, trứng có vỏ màu trắng phớt hồng, đat tỷ lệ lòng đỏ 30% (chất lượng trứng tương tự như trứng gà Ai cập)

- Gà thích nghi, chăn nuôi tốt ở các vùng sinh thái và nuôi tốt ở 2 phương thức: Nuôi nhốt trên nền có đệm lót trấu, nuôi nhốt trong lồng sắt

* Gà Lạc Thủy

- Tuổi trưởng thành, quần thể gà có màu lông đồng nhất với gà mái có lông màu nâu lá chuối khô. Gà trống lông có màu mã mận. Chân gà nhỏ hơi cao và có da chân màu vàng, da thịt vàng. Gà có mào đơn và là giống gà có tốc độ mọc lông nhanh

- Nuôi lấy thịt trong 15 tuần đạt gà mái 1700g và gà trống 2000g với TTTA/kg tăng khối lượng cơ thể là 3,3kg

- Gà có thể chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt, và rất thích hợp với phương thức nuôi bán chăn thả.

 

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi - Viện Chăn nuôi

Địa chỉ: Thụy Phuơng - Từ Liêm - Hà Nội. 

Tel: 043 8389 125, Fax: 043 8 389 775 

Giám đốc:                                 TS. Vũ Ngọc Sơn

Phó Giám đốc:                          TS. Bạch Mạnh Điều

(Nguồn bài viết: Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi)

Người tổng hợp: Khâu Thị Định – Phòng Đào tạo Thông tin Viện Chăn nuôi