Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

                  

Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

Số 285, đường Đá Bạc, Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây,  Hà Nội

Điện thoại: 024. 33.838341 

Email: ttdetho.gtrc@gmarl.com

Website:

http://

Mô tả:Thành lập ngày 02/4/1978 theo QĐ số 66NN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và CNTP nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giám đốc Trung tâm:                            TS. Đỗ Thị Thanh Vân;     Điện thoại: 0982343896
Phó Giám đốc:                                      ThS. Lý Thị Luyến      ;      Điện thoại: 0915087232                                                                                                                                     

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ

- Nghiên cứu nhân thuần, chọn lọc và lai kinh tế các giống dê, cừu và thỏ.
- Nuôi giữ đàn dê, cừu và thỏ giống gốc.
- Nghiên cứu và phát triển tập đoàn cây thức ăn.
- Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi.
- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức quốc tế.
 

2. Loại hình hoạt động
Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổng số cán bộ KH&CN: 73
* Trong đó:
- Tiến sỹ : 2
- Thạc sỹ: 7
- Đại học, cao đẳng: 64
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

IV. CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

Gồm ba cơ sở

* Trạm Nghiên cứu Dê, cừu, Thỏ - Sơn Tây
* Trạm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Ninh Thuận
* 

V. THÀNH TÍCH

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004.

- Giải thưởng EDOUARD SAOUMA của FAO năm 2001.

- Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam năm 1997, 1999.

- Cúp vàng Vì sự nghiệp xanh năm 2000.

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT các năm 2000, 2002 và 2005.

 

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

Giống dê Boer

2

Giống dê Saanen

3

Giống dê AlPine

4

Giống dê Bách Thảo

5

Giống cừu DoPer

6

Giống thỏ NewZealand

7

Giống thỏ California

8 Tập đoàn cây thức ăn (Chè khổng lồ, cỏ ghine, cỏ voi...)

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 Giống dê Boer '

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2

Giống dê Saanen

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
3

Giống dê Bách Thảo

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
4

Giống thỏ NewZealand

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
5

Giống thỏ California

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
6

Cừu Phan Rang

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước
7 Tập đoàn cây thức ăn (Chè khổng lồ, cỏ ghine, cỏ voi...) Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước