Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

 

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

 Tản Lĩnh, Ba Vì,  Hà Nội 
Tel: 04.3 3881 965 ;  Fax: 04.33881404

Website:

http://

Mô tả:Thành lập từ Nông trường Ba Vì theo Quyết định số 47-NN-TCCB ngày 17 tháng 2 năm 1989 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP

Phó Giám đốc Phụ trách:                   ThS. Lê Xuân Đông
Phó Giám đốc:                                  ThS. Tăng Xuân Lưu                           

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ

-Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo các giống bò và giống cây thức ăn gia súc phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp;
-Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về chăn nuôi bò, cây thức ăn gia súc, bảo quản chế biến sữa;
-Tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chăn nuôi, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn trong chăn nuôi bò và thức ăn chăn nuôi phục vụ cho quản lý nhà nước;
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến chăn nuôi bò: giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư thiết bị chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi;
- Chuyển giao công nghệ liên quan đến chăn nuôi bò, cây thức ăn, bảo quản, chế biến sữa và sản phẩm chăn nuôi;
- Nuôi thích nghi, giữ quỹ gen giống bò và động vật khác;
- Lưu giữ giống cây thưc ăn gia súc;
- Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về chăn nuôi bò và thức ăn chăn nuôi;
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm

2. Loại hình hoạt động
Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tổng số cán bộ KH&CN: 50

* Trong đó:
- Tiến sỹ :
- Thạc sỹ: 7
- Đại học, cao đẳng: 14
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

Hỗn hợp khoáng KL-01 để phòng chống bệnh sát nhau và bại liệt ở bò

2

Kỹ thuật sản xuất hạt giống cỏ Stylothanthes Guianensis CIAT 184

3

 

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2