Thông báo

Nhu cầu tuyển dụng viên chức của Viện Chăn nuôi năm 2018

Nhu cầu tuyển dụng viên chức của Viện Chăn nuôi năm 2018

          BỘ NÔNG NGHIỆP                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         VIỆN CHĂN NUÔI

     Số: 333 /TB-VCN-TCHC                      Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Chăn nuôi thông báo về việc tuyển dụng viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

- Số lượng tuyển dụng là 38 chỉ tiêu          

Trong đó:

+ Nghiên cứu viên là 31 chỉ tiêu

+ Kế toán viên là 4 chỉ tiêu

+ Kỹ sư là 3 chỉ tiêu

Số lượng tuyển dụng và mô tả về vị trí tuyển dụng (Nhiệm vụ, yêu cầu hiểu biết và kỹ năng, trình độ) cụ thể của các đơn vị được đăng tại Website của Viện (www.vcn.vnn.vn), được niêm yết tại trụ sở các đơn vị thuộc Viện và Văn phòng Viện Chăn nuôi.

- Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (có mẫu đăng tại Website của Viện)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học được cơ quan công chứng xác nhận (đem bản chính để đối chiếu). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (mang bản gốc để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tương ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản photocopy Bảo hiểm xã hội (nếu có), các giấy tờ khác có liên quan.

- 04 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

2.2. Nơi nhận hồ sơ

- Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Chăn nuôi

- Địa chỉ: Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 38387236; 02438385939

2.3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 04/7/2018 đến hết 17 giờ 00 ngày 01/8/2018 (trong giờ hành chính, sáng từ 8.00 đến 12.00, chiều từ 13.00 đến 17.00).

3. Hình thức tuyển dụng

          Hình thức tuyển dụng là xét tuyển.

4. Kế hoạch thi tuyển

4.1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trước ngày  tháng 11 năm 2018.

4.2. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trên trang website của Viện Chăn nuôi, gửi tới thí sinh qua hộp thư điện tử của các thí sinh.

- Địa điểm phỏng vấn: Viện Chăn nuôi, số 9 Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Kết quả xét tuyển  được niêm yết tại Viện Chăn nuôi, trên trang web của Viện Chăn nuôi và gửi tới thí sinh (qua đường bưu điện và qua địa chỉ email).

5. Lệ phí tuyển dụng

Lệ phí tuyển dụng theo Thông tư số 163/2010-TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 là 260.000đ/1 hồ sơ dự tuyển (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

6. Lưu ý

Viện Chăn nuôi không trả lại hồ sơ, lệ phí tuyển dụng của người đăng ký dự tuyển không trúng tuyển./.

Nơi nhận:                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

- Báo NN Việt Nam;                                                              

- Trang Website của Viện;

- Trụ sở của Viện;

- Trụ sở các đơn vị trực thuộc Viện;

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                                                              Nguyễn Thanh Sơn  

 

(Nhu cầu tuyển dụng chi tiết tại đây)

(Mẫu đơn)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website