Quy chế hoạt động KHCN

Nghị định của Thủ tướng chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ

Nghị định của Thủ tướng chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ
Ngày 12 tháng 05 năm 2014 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP về việc Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Điều 3 về  Nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

+ Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động khoa học và 

công nghệ.

+ Bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ quan trọng để phát huy tài năng và được hưởng lợi ích xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận.

+ Nhà nước bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ.

(Bấm link để tài về đầy đủ Nghị định này)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website