Luận án

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Lê Thúy Hằng

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Lê Thúy Hằng

Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Đề tài luận án:

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phần và các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh khí sinh học của chất thải lợn thịt

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05               

Nghiên cứu sinh: Lê Thúy Hằng

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS Bùi Văn Chính

2. GS.TS  Vũ Chí Cương

Cơ sở đào tạo: Viện chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Công nghệ khí sinh học được ứng dụng xử lý chất thải từ chăn nuôi đã hơn 50 năm ở Việt Nam. Nhưng những nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men tạo khí sinh học còn rất khiêm tốn, ít về số lượng và phạm vi nghiên cứu còn hạn chế. Các công trình nghiên cứu ở nước ta chủ yếu tập trung đánh giá hiện trạng quản lý chất thải, tuy cũng có một vài nghiên cứu về nâng cao hiệu suất sinh khí của bể biogas.

Luận án đã tập trung nghiên cứu 2 yếu tố chính là hàm lượng xơ và protein trong khẩu phần nuôi lợn thịt đã ảnh hưởng như thế nào đến năng suất khí sinh học.  Kết quả cho thấy khẩu phần với mức protein thấp và xơ thấp có giá thành thức ăn vừa phải, nhưng chất thải lại dễ dàng được xử lý bằng công nghệ KSH. Như vậy khẩu phần này vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa làm giảm nhẹ việc xử lý chất thải.

  • Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng tỷ lệ pha loãng giữa chất thải và nước trong mùa đông và mùa hè có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh khí sinh học. Tỷ lệ pha loãng 1/4 vào màu đông và 1/6 vào mùa hè đã được khuyến cáo áp dụng vì đã nâng cao năng suất khí sinh học và mang hiệu quả xử lý môi trường tốt hơn rõ rệt so với các tỷ lệ pha loãng khác.
  • Các kết quả nghiên cứu về việc bổ sung các chất bổ trợ tự nhiên sẵn có với tỷ lệ 6% đã làm tăng hiệu suất sinh khí đối với các công trình khí sinh học. Chất bổ sung tự nhiên là nước thải sau biogas mang liệu hiệu quả sinh khí và giảm ô nhiễm môi trường cao hơn rõ rệt so với dịch dạ cỏ.

Những kết quả của luận án là những khuyến cáo có tính khoa học và khả thi khi ứng dụng vào công nghệ khí sinh học và quản lý môi trường chăn nuôi. Các kết quả này cũng là tài liệu tham khảo có ích cho các doanh nghiệp, chủ trang trại, người chăn nuôi trong lựa chọn các khẩu phần phù hợp cho lợn thịt ở các giai đoạn khác nhau, đảm bảo vừa đạt hiệu quả chăn nuôi vừa giảm nhẹ được xử lý môi trường.

 

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

 

PGS. TS Bùi Văn Chính

 

Lê Thúy Hằng

Tóm tắt luận án _ Tiếng Việt

Tóm tắt luận án - Tiếng Anh

Toàn văn Luận án

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website