Liên kết hợp tác

Báo Nông nghiệp Việt Nam và Viện Chăn nuôi ký thỏa thuận hợp tác

Báo Nông nghiệp Việt Nam và Viện Chăn nuôi ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 28/8/2013, Viện Chăn nuôi và Báo NNVN đã tổ chức ký phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi của Viện tới cơ sở và các đơn vị ứng dụng.
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website