Liên hệ
 
                      CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIỆN CHĂN NUÔI - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
                                                          Trụ sở chính: Phường Thụy Phương, Quận BắcTừ Liêm, thành phố Hà Nội 
                  Điện thoại: (+84 4) 38389267, Fax: (+84 4) 38389775  - Email: Admin@nias.org.vn
_________________________________________________________________________________________________________________
                                                             
                            GỬI Ý KIẾN PHẢN HỒI HOẶC ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CHĂN NUÔI THEO NHU CẦU
Họ tên:  
Địa chỉ:  
Điện thoại di động:  
Điện thoại cố định:
Fax:
Email:  
Nội dung:  
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website