Ký ức đáng nhớ về Viện Chăn nuôi

NGÀY ẤY...

NGÀY ẤY...

Thấm thoát ba mươi ba năm kể từ ngày chúng tôi về Viện Chăn nuôi công tác. Ngày ấy, Viện Chăn nuôi yên ả.....
Viện Chăn nuôi - 65 năm xây dựng và phát triển

Viện Chăn nuôi - 65 năm xây dựng và phát triển

Cùng biết bao tình cảm gắn bó theo năm tháng, Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi xin dành sự cảm ơn và tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, các nhà khoa học, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Viện về những năm tháng chia ngọt sẻ bùi, cùng góp sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện và giữ vững thương hiệu Viện Chăn nuôi.
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website