Sản phẩm

 • GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

  GÀ TP3 (THỤY PHƯƠNG 3)

  Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

  GÀ TP4 (THỤY PHƯƠNG 4)

  Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

  ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

  Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 120/QĐ-CN-GSN ngày 14/6/2011 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi