Kiểm tra thực địa nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ tại Thái Nguyên

04/07/2020

Ngày 03/7/2020, Đoàn công tác của Viện Chăn nuôi do TS. Phạm Công Thiếu làm trưởng đoàn phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Bộ Nông nghiệp – PTNT đã tiến hành kiểm tra thực địa 02 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ triển khai tại Thái Nguyên. Đoàn đã kiểm tra thực địa đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi” do TS. Nguyễn Quý Khiêm làm chủ nhiệm đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Sản xuất thử nghiệm 3 tổ hợp gà lai bố mẹ từ ba dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2, VCN/TP-TN3” do ThS. Phạm Thùy Linh làm chủ nhiệm.

Đoàn đã nghe các chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo về kết quả các nội dung đã và đang triển khai thực hiện năm 2020 và nghe báo cáo tình hình sử dụng tài chính của nhiệm vụ. Sau đó, Đoàn đã kiểm tra thực địa các mô hình thí nghiệm tại Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và 03 mô hình nuôi gà lông màu bố mẹ TN tại 03 hộ chăn nuôi Phường Tích Lương, TP. Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với đề tài trọng điểm cấp Bộ, đến thời điểm kiểm tra, nhiệm vụ tiếp tục đánh giá khả năng sinh sản của 8 dòng gà ông bà của 04 giống gà: LV, Mía, Ri, Ai cập ở thế hệ 2 (từ 48-68 tuần tuổi); đã chọn lọc 8 dòng gà của 04 giống gà LV, Mía, Ri, Ai cập ở thế hệ 3 vào giai đoạn sinh sản.

 

 

 

 Tại Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên, nhiệm vụ đã nghiên cứu xác định 3 tổ hợp lai gà bố mẹ hướng thịt đối với giống gà Ri và gà Mía và nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, thú y phòng bệnh cho gà lông màu hướng thịt, trứng.

 

Các dòng gà chọn tạo và mô hình thí nghiệm đã đảm bảo đủ về số lượng; đàn gà phát triển tốt có độ đồng đều cao, đều đạt được yêu cầu so với mục tiêu cụ thể của năm 2020. Các dòng gà Mía, Ri có năng suất trứng/mái (thế hệ 2); khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức ăn (thế hệ 3) và khả năng sinh trưởng và phát triển của 03 tổ hợp lai gà bố mẹ hướng thịt đều đạt và vượt so với thuyết minh.

         Nhiệm vụ tiếp tục theo dõi ở giai đoạn sinh sản các tổ hợp lai gà bố mẹ để hoàn thiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, thú y phòng bệnh cho gà lông màu hướng thịt, trứng.

  Đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, năm 2020, dự án đã tiến hành 02 nội dung là chọn lọc ổn định năng suất thịt, trứng của 3 dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2, VCN/TP-TN3 và xây dựng mô hình chăn nuôi gà lông màu bố mẹ và thương phẩm tại các hộ chăn nuôi.

 

Tại Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên, dự án đã nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất thịt và trứng của 3 dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2 và VCN/TP-TN3 thế hệ 6 và đang tiếp tục theo dõi ở thế hệ 7.  Kết quả, 03 dòng gà đều có các chỉ tiêu đạt yêu cầu đề ra về tỷ lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức ăn/con/giai đoạn; đặc điểm ngoại hình của các dòng tương đối ổn định và có độ đồng đều cao. Các chỉ tiêu về sinh trưởng và sinh sản đều đạt so với yêu cầu của hợp đồng và thuyết minh dự án đã được phê duyệt. Nhiệm vụ đang tiếp tục theo dõi các dòng gà ở giai đoạn sinh sản.

Đoàn đã kiểm tra 03 mô hình nuôi gà lông màu bố mẹ với quy mô 500 mái/mô hình tại 03 hộ chăn nuôi. Kết quả kiểm tra thực địa cho thấy, dự án đã triển khai đúng số lượng, các mô hình đều đảm bảo yêu cầu về điều kiện chăn nuôi, có đầy đủ hồ sơ theo dõi và cập nhật hàng ngày số liệu năng suất sinh sản. Các đàn gà ở các mô hình đều phát triển tốt có độ đồng đều cao; hiện tại đàn gà đang ở tuần tuổi thứ 60.

Kiểm tra mô hình nuôi tổ hợp lai bố mẹ (Trống TN1 và Mái TN32) tại chủ hộ chăn nuôi Vũ Thị Phương Thảo - Tổ 15 - Phường Tích Lương - Thành Phố Thái nguyên- Tỉnh Thái Nguyên.

Chủ nhiệm dự án giới thiệu mô hình nuôi tổ hợp lai bố mẹ (Trống TN1 và Mái TN3) tại chủ hộ chăn nuôi Trần Đức Mai - Tổ 14 - Phường Tích Lương – TP. Thái nguyên- Tỉnh Thái Nguyên.

Kiểm tra mô hình nuôi tổ hợp lai bố mẹ (Trống TN1 và Mái TN2) tại hộ chăn nuôi  Mầu Thị Hà - Tổ 15 - Phường Tích Lương – TP. Thái nguyên- Tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ thông tin thực hiện dự án giữa chủ nhiệm dự án, hộ chăn nuôi với Đoàn công tác của Viện.

Kết thúc buổi kiểm tra thực địa, Đoàn kiểm tra đã họp với chủ nhiệm các nhiệm vụ, đại diện đơn vị triển khai nhiệm vụ, trạm nghiên cứu gà Phổ Yên và các hộ thực hiện mô hình. Đoàn đánh giá cao các báo cáo định kì đã mô tả đầy đủ, làm nổi bật những nội dung và kết quả đã thực hiện của các nhiệm vụ trong kì. Tại thời điểm kiểm tra thực địa, các mô hình thí nghiệm tại trại gà Phổ Yên và các mô hình nuôi tại 3 hộ chăn nuôi đã được bố trí như trong thuyết minh dự án; đảm bảo đủ về số lượng; đầy đủ hồ sơ theo dõi và cập nhật hàng ngày; các mô hình thực hiện nghiêm túc các quy trình thí nghiệm trong thuyết minh; các đàn gà phát triển tốt có độ đồng đều cao. Kết quả kiểm tra thực địa phù hợp với kết quả trong báo cáo định kì của mỗi nhiệm vụ. Nội dung và các sản phẩm của dự án đều đạt so với kế hoạch và mục tiêu đã đều ra. Đồng thời, Đoàn cũng yêu cầu các chủ nhiệm nhiệm vụ cần bám sát các nội dung trong thuyết minh của từng nhiệm vụ để thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, phương pháp, tiến độ và kinh phí.

 

Nguồn tin: TS. Nguyễn Trọng Tuyển – Phòng KH, ĐT&HTQT, Viện Chăn nuôi

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi