Kiểm tra thực địa đề tài khoa học công nghệ

23/10/2020

Thực hiện Quy chế Quản lý Khoc học Công nghệ của Viện Chăn nuôi, ngày 23/10/2020, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu cùng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và đoàn công tác của Viện đã tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ; Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên; Xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh với các nhiệm vụ Khoa học: Bảo tổn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi; Rà soát, lập, thẩm định, cập nhật danh mục nguồn gen giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt Biển – Đại Xuyên phục vụ chăn nuôi vùng xâm nhập mặn.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện từng nhiệm vụ KHCN tại các điểm triển khai đề tài, đoàn đã kiểm tra sổ sách ghi chép, nhật ký thực hiện đề tài, cơ sở dữ liệu liên quan đến các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến của các thành viên, trưởng đoàn Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đã có kết luận và đánh giá các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn những điểm cần phải điều chỉnh, khắc phục. Viện trưởng đề nghị các nhóm phải thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

Clip vịt Biển /Images/files/8929848458570964623.mp4

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi