Kiểm tra thực địa các đề tài trọng điểm tại Khánh Hòa và Ninh Thuận

13/11/2020

Thực hiện Quy chế Quản lý Khoa học Công nghệ của Viện Chăn nuôi, từ ngày 12/11/2020 đến 13/11/2020, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu cùng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp; Cục Chăn nuôi và đoàn công tác của Viện tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại các điểm triển khai Đề tài gồm: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu chăn nuôi gia cầm – tại Phùng Dầu Sơn - Khánh Hòa; Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng cừu Phan Rang; Nghiên cứu gói kỹ thuật nhằm phát triển chăn nuôi dê, cừu và bò thịt thích ứng với điều kiện hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Ninh Thuận.

Đoàn đã kiểm tra, đánh giá chi tiết những nội dung và kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra trong năm 2020 tại các điểm triển khai đề tài, đoàn đã kiểm tra sổ sách ghi chép, nhật ký thực hiện đề tài, cơ sở dữ liệu liên quan đến các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến của các thành viên, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đã có kết luận và đánh giá các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn những điểm cần phải điều chỉnh, khắc phục và hoàn thiện hơn nữa. Viện trưởng đề nghị các nhóm phải thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra

 

Đoàn kiểm tra thực địa đề tài gà tại Khánh Hòa (ảnh - Phạm Thị Thanh Hường)

 

Trang trại gà tại Khánh Hòa (ảnh - Phạm Thị Thanh Hường)

 

Kiểm tra đề tài Cừu tại Ninh Thuận (ảnh - Phạm Thị Thanh Hường)

 

Kiểm tra đề tài Cừu tại Ninh Thuận (ảnh - Phạm Thị Thanh Hường)

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Tin khác

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi