Họp Hội đồng tư vấn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở về Ong

18/11/2020

Hôm nay ngày 18/11/2020, tại Hội trường của Viện, số 9 Tân Phong – P. Thụy Phương – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Viện Chăn nuôi tổ chức họp Hội đồng tư vấn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Khai thác và phát triển ong mật không ngòi đốt (Apidae: Meliponini) tại một số tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc” – do Trung tâm nghiên cứu Ong thực hiện.

Tham dự Hội đồng có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu, các thành viên trong Hội đồng, cán bộ đơn vị thực hiện nghiệm vụ đề xuất.

Đề tài hướng tới mục tiêu khai thác và phát triển hiệu quả ong mật không ngòi đốt (Apidae: Meliponini) về đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của ong mật không ngòi đốt; đánh giá đặc điểm di truyền nguồn gen ong mật không ngòi đốt; Thành lập trại ong với 100 đàn hạt nhân; đánh giá chất lượng mật ong; Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của đàn hạt nhân và đàn sản xuất ong mật không ngòi đốt; Xây dựng quy trình chọn lọc đàn hạt nhân ong mật không ngòi đốt…

Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định mục tiêu nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của địa phương,… các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất.

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi