Hội thảo Khoa học và công nghệ lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2016-2020

23/09/2020

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 22/9/2020, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Viện Chăn nuôi tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ lĩnh vực chăn nuôi tại Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ.

Tới dự Hội nghị có TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Đại diện Vụ khoa học công nghệ - Bộ Nông nghiệp; Đại diện Bộ Khoa học và công nghệ; Đại diện Cục Chăn nuôi; Đại diện các trường Đại học; Các nhà khoa học.

Chăn nuôi là ngành nghề quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp cũng như kinh tế của Việt Nam. Hội thảo là dịp để đánh giá các kết quả đạt được trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Lĩnh vực chăn nuôi trong giai đoạn 2016-2020, đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thúc đẩy nghiên cứu.

 

 

Nguồn tin _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi