Hội đồng thẩm định thuyết minh các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

28/07/2020

Từ 28 đến 29 tháng 7 năm 2020 Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng thẩm định thuyết minh các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 tại Hội trường tầng 2 của Viện, số 9 Tân Phong, P.Thụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm, Hà nội.

Tham dự có đại diện Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Nông nghiệp và PTNT –TS. Nguyễn Văn Lý; Các thành viên Hội đồng, các đơn vị có liên quan.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao thuyết minh các đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định cũng chỉ ra những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh. Hội đồng đã tư vấn, góp ý, bổ sung vào mục tiêu, nội dung, dự kiến kết quả, kinh phí và phương án tổ chức thực hiện cho các thuyết minh của các đơn vị. Trên cơ sở ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồng, đồng thời Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các nhóm đề tài cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến nhận xét, đóng góp của thành viên Hội đồng để bổ sung các nội dung cần thiết để hoàn thiện bản thuyết minh.

Ngay sau khi kết thúc buổi thẩm định, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thuyết minh để trình Viện trưởng phê duyệt và báo cáo Bộ.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định thuyết minh

 

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi